start-pagina

wie zijn wij?

Onze werkwijze is als volgt:

nico tekent een ontwerp op de computer.

(hiervoor gebruiken we een gewoon teken

programma) Maakt vast een globale

beschrijving en drukt deze af op papier.

Een borduurster prikt het patroon op een kaart en borduurt het patroon.

Hierbij corrigeert zij de beschrijving en geeft de volgorde van borduren aan.

Dit laatste kan van belang zijn, omdat een gelijkmatig opgebouwd borduurwerk het beste tot zijn recht komt.

 

Deze gegevens en de correcties worden in de computer verwerkt en het

patroon is in principe klaar. Het wordt nogmaals afgedrukt, geprikt en

geborduurd ter controle en bij een goed resultaat vrijgegeven en vertoond

op onze website.

 

Wat doen we met jouw bestelling:

Als je een informatiepakket aanvraagt, wordt dit direct nadat de betaling is ontvangen naar je

toegestuurd.  Als je een bestelling plaatst bewaren wij je adresgegevens

in een data base bestand waarin we ook bijhouden wat je hebt besteld en

welke patronen je in het informatiepakket hebt ontvangen.

Je kunt hierna op onze website steeds de nieuwe patonen bekijken en evt.

bestellen, kijk hiervoor onder de knop "nieuw"

 

Wij handelen niet in adressen en je gegevens staan uitsluitend en alleen in onze computer.